Tervin OÜ

 • Maasika tn. 35, Rakvere
 • Lääne-Virumaa
 • Telefon +372 5244 099
 • E-post:  info@porandkute.ee

E-poe kasutamise tingimused

I üldsätted

1. Käeolevad Tervin OÜ (edaspidi Tervin või müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.põrandküte.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi Tervin e-pood), tellivad e-poest kaupu, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).

2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

1. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on Tervinil ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt

Tervinil eraldiseisva nõusolekuta õigus:

 • saata ostjale Tervini e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides.

Kõiki Tervin OÜ internetipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Tervin OÜ ei avalda teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandatele osapooltele. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

1. Tervin OÜ e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

2. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele on e-poel õigus nõuda kaupade eest 100% ettemaksu.

3. Ostukorvi lehel saab ostja soovi korral muuta tellimuse sisu. Pärast andmete sisestamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa, vastasel korral tuleb andmed uuesti sisestada. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud, võib alustada maksmist läbi internetipanga või tasuda tellimuse eest arvega.

4. E-poes saab ostja kauba eest tasuda järgmiste e-pangalinkide kaudu: Swedbank ja SEB.

5. Pärast kaupade eest tasumist pangalingi kaudu väljub ostja e-panga lehelt, klõpsates nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“. Tellimuse ja makse kinnituseks saadetakse ostjale e-posti tellimuse kinnitus.

6. Valides tasumisviisiks „Tasumine arvega“ väljastatakse ostjale kaupade kohta arve, mille tasumiseks on ostjal aega 7(seitse) päeva. Kui selle aja jooksul ei ole tasumist Tervin OÜ arveldusarvele laekunud, tühistab Tervin OÜ tellimuse ja kustutab arve.

7. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning võetakse kliendiga vajadusel ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

8. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt tarnetingimustele. Kaup antakse ostjale üle vaid dokumendi alusel. Kolmas osapool saab kauba vastuvõtta vaid müüja kokkuleppel ostjaga.

9. Tervin OÜ-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

 • kaup on tarnija laost otsa saanud;
 • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Kui Tervin OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab Tervin OÜ ostjaga ühendust ning pakub kliendile asendustoodet või tagastab ostja soovil tasutud summa. Kokkuleppel on võimalik müüja poolne osaline raha tagasimakse või ostja poolne raha juurdemakse, vastavalt asendustoote kehtivale müügihinnale.

IV Kaupade kohale toimetamine

1. Tervin OÜ tarnib kaubad 1 nädala jooksul, reaalne tarneaeg on 1-3 päeva. Kliendiga võetakse vajadusel ühendust hiljemalt järgmisel päeval peale tellimuse vormistamist, kinnitatakse tellimus ja täpsustakse tarnetingimused, aeg, koht ja muud iseärasused.

V Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
Tarbijale tagastatakse tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtjani.

 • Tulenevalt võlaõigusseadusest, kannab kauba tagastamisega seotud kulud (sh. transpordikulu) ostja. Kaubad tuleb tagastada üldjuhul aadressile Maasika tn. 35, Rakvere. Täpne tagastamise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida, kontakteerudes müüjaga telefonil +372 5244 099 või e-postiga info@porandkute.ee.
 • Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui kaup on valmistatud spetsiaalselt ostja isiklikke vajadusi arvestades või ostja esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubaga koos on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
 • Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil: info@porandkute.ee, kuhu tuleb märkida: tagastatav kaup, tellimuse/arve number ning ostja arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.

VI Vastutus ja vaidluste lahendamine

1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

2. Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul on määratud VÕS § 218, mille alusel tarbijale müügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

Puudustega kauba korral on ostjal õigus nõuda:

 • kauba asendamist uue kaubaga;
 • ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
 • müüjal ei ole võimalik kaupa asendada;
 • müüja ei ole mõistliku ajajooksul kaupu vahetanud;
 • kauba asendamisega on tekitatud ostjale põhjendamatuid ebamugavusi;
 • nõuda toote vigade parandamist, müüja võimaluste ja kompetentsi piires, kasutades oma tehnikut või pakkudes sisseostetud spetsialisti teenust.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, ladustamise, hoidmise või rikkumise tõttu. Samuti ei vastuta müüja kauba väärkasutamisest tekkinud muude kahjude eest.

5. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-postile: info@porandkute.ee.

6. Teavet tellimuse kohta saab Tervin OÜ infotelefonil +372 5244 099 või e-posti aadressil info@porandkute.ee.

8. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.